MindRetreat blog

Når sindet stilner af

Man sætter sig med intentionen om at stilne sindet. Selvregulering og selvberoligelse er nogle af de begreber der bruges om det. Vejen er at berolige de mange tanker, der konstant kører, som aber der sidder i et træ og råber til hinanden. Tage kræfterne fra dem, ved at opmærksomhedens fokus rettes mod det der sanses lige nu: luftens kølighed mod huden, kroppen som den opleves, følelsernes skiften og åndedrættes uophørlige arbejde med at holde mig i live. Igen og igen, en intention om at møde alt med venlighed og prøve at lade opmærksomheden hvile i nuets sanseoplevelser.

På de gode dage bliver også de tanker, der holder øje med opmærksomhedens fokus, roligere. Og man får en oplevelse af et vidne, der lægger mærke til følelsernes kommen og gåen, tankernes jagt gennem hovedet, jegets tilbøjelighed til at holde fast i bestemte mønstre og kroppens skiftende smerter og glæder.

Vidne fænomenet er beskrevet i mange sammenhænge, Jens-Erik Risom (2013) beskriver det sådan her:

“Vidnebevidstheden, den anden måde at bruge opmærksomheden på, er kendetegnet ved, at subjektet frisætter sig fra sin automatiske sammenbinding med sindsindholdene. Denne frisættelse ser ud til at påvirke både somatiske og psykologiske funktioner i organismen, samtidig med at den kan være en metode til navigation i såvel den indre som den ydre verden.”

Disse fænomener har du mulighed for at undersøge nærmere, sammen med os, på kurset Ressourcer i Mindfulness.

Læs mere om Kurset Ressourcer i Mindfulness

Læs mere om Jens Erik Risom