Mindfulness, yoga og compassion

– for psykisk sårbare

Et kursus for dig, der ønsker redskaber, som kan gøre det lidt nemmere at leve med de vanskeligheder, en psykisk sårbarhed giver.

Hvorfor træne mindfulness?

Træningen kan hjælpe dig til at blive skarpere på at identificere dine tanker og følelser, finde mønstre i dem og blive klar over hvor hurtigt de faktisk forandrer sig. Med denne bevidsthed bliver sindets bevægelighed ikke så ’farlig’, da du vil vide, at tanker, følelser og fornemmelser ikke er dig, men noget forbigående, som skyer der driver over himlen. Og som du kan vælge at undlade at handle på, men bare observere, hvordan det passerer.

Under træningen vil vi arbejde med meditationer med fokus på åndedrættet, meditation i bevægelse, siddende meditationer med fokus på forskellige ting (så som kroppen, åndedrættet, lyde mm), kropsscanninger og yoga- og strækøvelser.

Men hvorfor netop denne kombination?

Mindfulness har vist sig at være effektivt til at håndtere psykiske og følelsesmæssige belastninger, ikke mindst når man befinder sig i en krise. Med træning, kan øvelserne blive et redskab, der gør det væsentligt lettere at håndtere dagligdagens små og store udsving og gøre det nemmere at finde gode strategier til at være med det, som er svært.

Vi træner i forskellige situationer, da det hjælper til at man kan tage metoderne i anvendelse i mange forskellige situationer i dagligdagen, hvor man pludselig kan føle sig overvældet af tanker eller følelser.

Compassion-tilgangen handler om med venlig opmærksomhed, at åbne op for bedre at kunne være med smerte og lidelse. Både din egen og andres. Ved at rette sin bevidsthed mod, at andre også føler samme lidelse, som man selv gør, eller at man måske også selv en gang er kommet til at såre en anden, som man nu selv føler sig såret, åbner man op for en større samhørighed med andre. Hvilket mindsker følelser af ensomhed og isolation.

I Yoga øvelserne undersøger vi de fysiske fornemmelser i kroppen og skaber bevidsthed om, hvordan de er forbundet med følelser, tanker og stemninger.

Øvelserne vil øge din evne til koncentration, afspænding, fokusering og kropsbevidsthed. Hvis du er nybegynder lærer du øvelser, som du kan have glæde af livet igennem. Hvis du er mere erfaren får du pudset øvelserne af og opdager nye dimensioner i dem.

Du vil ofte også få oplevelser af større nærvær, samhørighed og venlighed i forhold til dig selv og andre.

Gruppedynamik

Vi arbejder med træningen gruppevis, da det at lave øvelserne sammen med andre og dele erfaringerne omkring oplevelserne med meditation m.v. støtter den enkeltes individuelle proces.

Tidsforbrug

Ud over at møde op til undervisningsgangene, vil vi give vejledning i, hvordan du kan træne derhjemme, med et stærkt fokus på at integrere erfaringerne og øvelserne i hverdagen, uden at lægge endnu en byrde på dig selv.

Kurset henter inspiration fra 8 ugers programmerne (MBSR og MBKT*), men det er tilpasset, så du som deltager selv beslutter, hvor meget hjemmearbejde du kan overskue.
De enkelte kursusgange veksler mellem øvelser og samtaler om oplevelser med øvelser. Der vil være oplæg om mindfulness og forslag til hvordan du let kan bruge metoden i hverdagen.
Undervisningen foregår i et trygt og roligt miljø, som understøtter grundtankerne i mindfulness om at forandringerne i dit liv, kommer via indsigt i dine egne mønstre og ved at du laver øvelser som hjælper i din hverdag.

Der vil indgå gennemprøvede øvelser fra flere tilgange, herunder 8 ugers programmerne. Der vil være *MBSR og MBKT står for Mindfulness baseret Stress Reduktion og Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi. Disse programmer er udviklet af den amerikanske læge og professor, Jon Kabat-Zinn i 1979, med inspiration fra buddhismen og yoga. De er i dag anerkendt af bl.a. sundhedsstyrelsen som havende beviselig effekt på en række psykiske lidelser, som stress, depression, angst m.m.

Undervisningen tager afsæt i vestlige principper for mindfulness, som de er formuleret af Jon Kabat Zinn, Zindel, Segal, Mark Williams John Teasdale, Jens-Erik Risom, m.fl.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til dig, der kæmper med et psykosocialt handicap, som angst, spiseforstyrrelse, skizofreni, depression, personlighedsforstyrrelse, stemmehøring eller andet.

PRIS

Under opdatering…

HVOR OG HVORNÅR

Kurset afvikles over 5 x 2 timer på Smedebakken i Brædstrup.