Personlig rådgivning

Et tilbud til dig der er, eller har været, ramt af stress, har kroniske smerter eller en anden form for livskrise. Eller til dig, der ønsker redskaber og rum til at kunne håndtere det pres mange af os lever i, som følge af den arbejdskultur, der er blevet en naturlig del af hverdagen i de senere år.

Personlig rådgivning